Режим надзвичайного стану, що може бути запроваджений з підстав епідемії коронавірусу в Україні.

Режим надзвичайного стану, що може бути запроваджений з підстав епідемії коронавірусу в Україні.Стаття 4. Надзвичайний стан може бути введено за умов:
1) стихійного лиха, аварій і катастроф, епідемій, епізоотій,
що створюють загрозу життю і здоров’ю населення;
2) масових порушень правопорядку, що супроводжуються
насильством над громадянами, обмежують їх права і свободи;
3) блокування або захоплення окремих особливо важливих
об’єктів чи місцевостей, що загрожує безпеці громадян і порушує
нормальну діяльність органів державної влади та управління,
місцевого чи регіонального самоврядування;
4) спроби захоплення державної влади чи зміни конституційного
ладу України шляхом насильства;
5) посягання на територіальну цілісність держави, що загрожує
зміною її кордонів;
6) необхідності відновлення конституційного правопорядку і
діяльності органів державної влади.

Стаття 23. У разі введення надзвичайного стану з підстав,
зазначених у пунктах 2, 3, 4, 5, 6 статті 4 цього Закону,
додатково може бути вжито таких заходів:
1) запровадження комендантської години (заборона перебувати
на вулицях та в інших общественных місцях без спеціально виданих
перепусток і посвідчень особи у встановлені години доби);
2) зупинення після відповідного попередження діяльності
політичних партій, общественных організацій, масових рухів і
самодіяльних об’єднань громадян, якщо ця діяльність перешкоджає
нормалізації обстановки;
3) перевірка документів у громадян, а в необхідних випадках –
проведення особистого огляду, огляду речей, транспортних засобів,
багажу і вантажів, службових приміщень та житла громадян;
4) обмеження або тимчасова заборона продажу зброї, отруйних і
сильнодіючих хімічних речовин, спиртних напоїв;
5) тимчасове вилучення у громадян зареєстрованої вогнепальної
і холодної зброї та боєприпасів, а у підприємств, установ і
організацій – також навчальної військової техніки, вибухових,
радіоактивних речовин і матеріалів, отруйних і сильнодіючих
хімічних речовин;
6) введення цензури, обмеження на випуск газет;
7) вислання порушників громадського порядку, які не є
жителями даної місцевості, до місця їх проживання або за межі
місцевості, де введено надзвичайний стан, за їх рахунок;
8) заборона виготовлення і розповсюдження інформаційних
матеріалів, що можуть дестабілізувати обстановку;
9) особливі правила користування зв’язку язком.

Стаття 24. У разі введення надзвичайного стану з підстав,
передбачених пунктом 1 статті 4 цього Закону, додатково до
заходів, передбачених статтею 22 Закону, можуть вживатися такі
заходь:
1) тимчасове виселення людей з місць, небезпечних для
проживання, з обов’язковим наданням їм стаціонарних або тимчасових
жилих приміщень;
2) тимчасова заборона будівництва нових, розширення діючих
підприємств та інших об’єктів;
3) встановлення карантину та проведення інших обов’язкових
санітарно-протиепідемічних заходів;
4) запровадження особливого порядку розподілення продуктів
харчування і предметів першої необхідності;
5) мобілізація ресурсів державних підприємств, установ,
організацій, зміна режиму їх роботи, переорієнтація на виробництво
необхідної в умовах надзвичайного стану продукції, інші зміни
виробничої діяльності, необхідні для проведення
аварійно-рятувальних і відновлювальних робіт;
6) використання ресурсів підприємств, установ і організацій,
незалежно від форм власності, для відведення небезпеки та
ліквідації наслідків надзвичайних обставин;
7) усунення від роботи на період надзвичайного стану
керівників державних підприємств, установ і організацій, від
діяльності яких залежить нормалізація обстановки в районі
надзвичайного стану, у зв’язку з неналежним виконанням ними своїх
обов’язків, призначення інших осіб тимчасово виконуючими
обов’язки зазначених керівників.
З метою ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій та
катастроф у мирний час може проводитись цільова мобілізація,
обсяги і термін проведення якої визначаються Президентом України.
У виняткових випадках, пов’язаних з необхідністю проведення
невідкладних аварійно-рятувальних робіт, допускається залучення
працездатного населення і транспортних засобів громадян для
виконання зазначених робіт при умові обов’язкового забезпечення
безпеки праці. Забороняється залучення неповнолітніх, а також
вагітних жінок до робіт, які можуть негативно вплинути на стан
їх здоров’я.